Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Osobnostní rozvoj skupin na sociální periferii
Id projektuSGS11/PdF/2022
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Julius Sekera, CSc.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceProjekt zkoumá možnosti osobnostního rozvoje formou experimentu se dvěma specifickými malými sociálními skupinami. První tvoří skupina mužů a žen sociálně znevýhodněné romské komunity a druhou skupina matek pečujících o handicapované děti. Četnost skupin se pohybuje v rozmezí 10 ? 15 účastníků v každé skupině. Obsah a metodika výzkumu se opírá o pedagogickou aplikaci psychoterapeutických prvků s cílem přispět k ?optimalizaci lidského bytí? v reálných podmínkách praxe. Hlavním cílem je zaprvé zjistit překážky úspěšného zvládání životních úkolů sledovaných skupin. Zadruhé zpracovat metodiku osobnostního rozvoje zaměřenou na sledovanou romskou skupinu a skupinu matek dětí s handicapem. A zatřetí výsledky implikovat do výuky předmětu Osobnostní příprava. Metody výzkumu se v rámci experimentu zaměřují na procesy změn osobnostního potenciálu sledovaných specifických skupin.