Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Integrace mobilních technologií do procesu rozvoje komunikativních kompetencí na základní škole
Id projektuSGS15/PdF/2022
Hlavní řešitelMgr. Daniel Tran, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceHlavním cílem projektu je navrhnout a ověřit model výuky, který bude využívat mobilní dotyková zařízení (konkrétně tablety) jako jeden z hlavních nástrojů pro rozvoj komunikativních kompetencí. Bude se jednat o cílený rozvoj zmíněné kompetence ve vyučovací hodině. Výzkum je zaměřen pouze na základní vzdělávání. Projekt navazuje na předchozí projekt, jež nese název Mobilní technologie jako prostředek pro rozvoj komunikativních kompetencí. Jednalo se o dvouletý projekt, v rámci kterého navrhovatelé zjišťovali současný stav využívání informačních technologií k rozvoji klíčových kompetencí, přičemž hlavní pozornost byla věnována mobilním technologiím a komunikativním kompetencím. Navrhovatelé navazují na výstupy tohoto projektu a zaměřují se zejména na realizaci pilotního a hlavního výzkumu, statistické zpracování získaných dat, publikaci výstupů provedeného zkoumání a stanovených závěrů. Hlavní výzkum je úzce spjat s disertačním záměrem hlavního navrhovatele.