Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Asociace mezi relaxačním časem T2* a mechanickými vlastnostmi Achillovy šlachy
Id projektuSGS12/PdF/2022
Hlavní řešitelMgr. Jiří Skýpala, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceMechanické vlastnosti šlachy se významně podílejí na přenosu svalového napětí na kostru a na procesu ukládání a generování elastické potenciální energie, což hraje důležitou roli při každodenních činnostech. Proto správná kvantifikace mechanických parametrů šlachy představuje ve vědecké komunitě důležitý bod. Relaxační čas T2* je nová zobrazovací technika, která umožňuje neinvazivní hodnocení měkkých tkání, jako jsou šlachy. Souvislost mezi T2* a mechanickými parametry Achillovy šlachy však není doposud prozkoumána. V důsledku toho není možné správně interpretovat změny T2* mezi jednotlivými populacemi. Cílem tohoto návrhu je prozkoumat souvislosti mezi relaxačními časy T2* a mechanickými parametry Achillovy šlachy (např. tuhostí, Youngovým modulem a napětím) a určit, které parametry lze pomocí T2* reprezentovat. Snímky magnetické rezonance budou získány od 36 subjektů pomocí rychlého spin-echo (sekvence relaxačního času T2). Relaxační čas T2* bude získán pro celou Achillovu šlachu (od úponu na kost patní až po úpon na trojhlavý sval lýtkový). Kombinací ultrasonografického a dynamometrického měření získáme data pro určení tuhosti a napětí Achillovy šlachy a Youngova modelu. Nakonec bude pomocí lineární regrese zkoumáno, zda relaxační čas T2* souvisí s mechanickými parametry Achillovy šlachy. Výsledky této studie přinesou další pokrok ve vědecké literatuře o neinvazivní kvantifikaci měkkých tkání. V tomto ohledu umožní souvislost mezi relaxačním časem T2* a mechanickými parametry Achillovy šlachy odborníkům (např. sportovním vědcům, lékařům, klinickým lékařům...) lépe identifikovat patologické situace a jejich vliv na funkci Achillovy šlachy, což umožní lepší intervenci, diagnostiku a prevenci zranění.