Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Dopady koronavirové pandemie na seniory
Id projektuSGS04PFSS/22
Hlavní řešitelMgr. Šárka Kopřivová, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
AnotaceNavrhovaný projekt se zabývá aktuálním tématem kovidové pandemie, která významně zasáhla do života seniorů. Stárnutí populace si vyžaduje změny ve veřejném diskursu o vládní politice a komunitní podpoře seniorů. Veřejné politiky se mohou týkat zákonných práv, ekonomického poskytování zdravotní péče nebo záruk přístupu k bydlení a sociálním službám. Podpora komunity může souviset s politikami a programy, které umožňují občanskou angažovanost, poskytují další vzdělávání nebo podporují rozmanitost. Pandemie Covid-19 přinesla změny v oblasti života lidí. Ve snaze mírnit epidemii bylo zavedeno několik opatření, jež měly za cíl ochránit zvláště ohroženou skupinu obyvatel, tedy i seniorů. Izolace, absence tolik potřebného sociálního kontaktu měly a mají negativní vliv na člověka. Cílem navrhovaného projektu je zjistit dopady koronavirové pandemie na kvalitu života seniorů.