Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Využití Pentraxinu 3 v diferenciální diagnostice aspergilového syndromu II.
Id projektuSGS05/LF/2022
Hlavní řešitelMgr. Radim Dobiáš, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceKlinicky nejvýznamnějším zástupcem rodu Aspergillus je Aspergillus fumigatus. Díky malé velikosti spor proniká hluboko do dýchacího ústrojí člověka a může za určitých podmínek vyvolat různé druhy klinických obtíží. Počínaje hypersenzitivní pneumonií přes alergickou bronchopulmonální aspergilózu až po nejzávažnější formu, kterou je invazivní aspergilóza. Široký potenciál tohoto oportunního patogenu se týká jak ambulantních pacientů, tak i pacientů kriticky nemocných, kdy jejich primární postižení dýchacího ústrojí nebo imunitního systému umožní houbovému mikroorganizmu vstoupit do interakce s organizmem lidským. K tomu může dojít vlivem primární přecitlivělosti, imunodeficitu na základě onkologických onemocnění a jejich terapie, těžkých respiračních infekcí (H1N1, COVID19, bakteriální infekce), dlouhodobé antibiotické léčby a masivní kortikoterapie. V diagnostice klinických jednotek uvedených výše se používají různé biomarkery. Vzhledem k potřebě diagnostikovat nebo odlišit tyto klinické jednotky časněji se v poslední době přidávají do kombinace s klasickými technikami i metody detekcí specifických časných lidských zánětlivých biomarkerů, mezi které patří také Pentraxin 3 (PTX3). Cílem této navazující studie je rozšířit kontrolní skupinu pacientů o kohortu plicních bakteriální infekcí, která bude podrobena měření koncentrace PTX3 ze séra a výsledky budou připojeny k datům studie z projektu SGS01-2021. Detekce koncentrací PTX3 bude provedena na dalších 100 vzorcích sér a bude hodnocena observačně a retrospektivně. Celkový počet analyzovaných vzorků sér pacientů za období let 2015 ? 2021 bude 500. Robustnější analýzou dat získáme výsledky, které poslouží k lepšímu diagnostickému rozlišování hypersenzitivní pneumonie, alergické bronchopulmonální aspergilózy a invazivní aspergilózy.