Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Vaskulární změny u slizničních lézí hrtanu a hypofaryngu - patří vaskularizace IV (dle Ni) k benigním nebo maligním lézím?
Id projektuSGS22/LF/2022
Hlavní řešitelMUDr. Lucia Staníková, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceVčasný záchyt nádorových onemocnění představuje pro každý medicínsky obor výzvu k zlepšování diagnostických metod. Právě zdokonalování endoskopických metod v posledních 20 letech významně zlepšilo diagnostiku ORL nádorů. Využitím úzkospektrého zobrazení nebo filtrovaného světla při endoskopickém vyšetření lze odhalit podezřelé slizniční léze již v přednádorových stádiích. Princip sofistikovaných endoskopických technik, jako je NBI (narrow band imaging) nebo IMAGE1-S (postprocesingová filtrace obrazu užitím Storz Professional Image Enhancement System), spočívá v zobrazení cévních pletení ve sliznicích. Na základě vzhledu cévních kliček lze hodnotit charakter slizničních změn a provést tak i ambulantně nebo peroperačně ?optickou? biopsii. Cílené vyšetření tak může vést k záchytu i diskrétních maligních lézí, event. změn epitelu ve stádiu prekanceróz. Obdobně důležité jako samotné zobrazení slizničních cévních změn je jejich interpretace. V současné době existuje několik klasifikací cévních kliček (hodnocení dle Ni 2009, Puxeddu 2015, Arense 2016, Ni 2019), které usnadňují analýzu endoskopických obrazů. Řada vědeckých prací diskutuje senzitivitu a specificitu zachycených cévních pletení v sliznicích hrtanu vzhledem k histologii dysplastických či kancerózních změn. Zhodnocení klinicky i endoskopicky jasně benigních či jasně maligních nádorů v současnosti nečiní problém. Šedou zónu představuje tzv. ?tečkovitá vaskularizace?. Ni a spol. (2011) označili kapilární kličky vzhledu drobných teček za vaskularizaci typ IV a ve své publikaci, která přinesla první klasifikaci endoskopicky detekovatelných cévních změn v hrtanu, ji pokládají za benigní typ vaskularizace. Novější klasifikace doporučována Evropskou laryngologickou společnostní publikována Arensem (2016) hodnotí tečkovité cévní změny jako perpendikulární vaskularizaci, která má již maligní potenciál. Nejednotnost klasifikačních systémů tedy v klinické praxi k obtížné predikci nádorového potenciálu slizniční léze.