Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Porovnání zdravotního stavu obyvatel žijících v Moravskoslezském a Jihočeském kraji
Id projektuSGS21/LF/2022
Hlavní řešitelMgr. Petra Riedlová, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceDlouhodobý pobyt ve znečištěném ovzduší je spojen se zvýšeným rizikem vzniku různých onemocnění. Mezi ty nejznámější, které mají, či mohou mít souvislost se znečištěným ovzduším, u kterých je již dostupná celá řada studií, jsou např. nádorová, kardiovaskulární a respirační onemocnění (př. Bunekfreef et al. 2002, Chen et al. 2004, Sun et al. 2008, Rajagopalan 2018, Phosri 2019. Manisalidis 2020). Znečištění ovzduší však může být spojeno také s úzkostmi, depresemi, obezitou, diabetem, závažnými nemocemi ledvin, nebo migrénou (Vert 2017, Brook 2018, Ruopeng 2018, Clark 2018). Těchto studií je však poměrně málo a s ne vždy jasnými výsledky. Účinky znečištěného ovzduší na zdraví byly v posledních letech předmětem intenzivního výzkumu. Jedním ze zajímavých, a ne zcela prozkoumaných spojitostí s ovzduším, jsou již zmíněné migrény. Jedná se o epizodické poruchy charakterizované silnou bolestí hlavy. Na celém světě je více než 1 mld migreniků. V České republice trpí migrénou 1 milion obyvatel (Deborah 2009, Shengyuan et al. 2011, Chang et al. 2015, Szyszkowicz et al. 2016, Elser 2021). Díky dotazníkovému šetření ve studii HAIE (Healthy Aging in Industrial Environment), která se zabývá znečištěným ovzduším u dvou skupin obyvatel žijících v industriálně zatíženém prostředí Moravskoslezského kraje (MSK) a naopak v ?čistém? prostředí Jihočeského kraje (JČK) bychom se rádi zaměřili na vybrané nemoci (mirény, úzkosti, deprese) a porovnali zdravotní stav těchto skupin obyvatel.