Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Imunitní odpověď na SARS-CoV-2.
Id projektuSGS15/LF/2022
Hlavní řešitelMgr. Jan Martinek
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceTeoretická část práce shrne aktuální poznatky o probíhající pandemii COVID19, roli protilátek a buněčné imunity v kontextu infekce a očkování proti SARS-CoV-2. V praktické části budou zpracována, analyzována a vyhodnocena data získaná především v prospektivní studie imunitní odpovědi proti SARS-CoV-2 u zaměstnanců Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě. Cílem této práce bude sledovat buněčnou imunitu (formou vybraných parametrů) a dynamiku tvorby protilátek u zaměstnanců Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě. Hlavní cíl práce bude zmapování buněčné imunity, její vývoj v čase s ohledem na prodělanou infekci nebo očkování. Budeme sledována diskrepance mezi buněčnou a humorální imunitou.