Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Hodnocení změn tepové frekvence u časné detekce karcinomu plic (pilotní studie)
Id projektuSGS20/LF/2022
Hlavní řešitelMgr. Petra Riedlová, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceKarcinom plic je v současnosti velmi vážné a časté zhoubné onemocnění. V ČR je ročně diagnostikováno kolem 6500 případů. Bohužel neexistují žádné časné varovné příznaky, které by jej zachytily již v preklinickém a počátečním stádiu. Nádor je diagnostikován v převážné většině až ve stádiu posledním a pětileté přežití pacienta je pouze 10 %. Nejen z tohoto důvodu byla v ČR založena organizace České centrum signálních zvířat, z.s. (ČCSZ), která se snaží pomocí speciálního výcviku psů detekovat nádor již v preklinickém stádiu. Tato před-diagnostika ve světě již funguje (první zmínky již v roce 1989), v ČR je ČSSZ jediným centrem. Ve výcviku na ca plic je nyní 6 psů, z toho 4 mají 90% úspěšnost. Publikace na toto téma je právě v recenzním řízení v časopise Complementary Therapies in Medicine. Tuto metodu je ale nutno dále validovat, a právě tento projekt by ji podpořil. U psa lze na základě tepové frekvence zjistit, zda opravdu a s jakou přesností dokáže zachytit nádorový vzorek z krve pacienta mezi vzorky nenádorovými. Jedná se o speciální techniku, která vychází ze zahraničních studií, kde se však zabývají celkovým chováním psa při samotné detekci vzorku. Zdá se však, že by k tomu mohlo stačit právě pouze zjišťování tepové frekvence. Tato studie nebyla v ČR nikdy provedena. Tato SGS studie by pomohla ke zvýšení validace metody detekce nádoru psem v časném stádiu a byla by jedinečná právě ve využití a hodnocení tepové frekvence. Výsledkem by bylo zhodnocení, zda se opravdu mění chování psa při nalezení neznámého pozitivního vzorku mezi neznámými vzorky negativními.