Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Hodnocení kvality života a funkčního stavu pacientů po resekci plic
Id projektuSGS03/LF/2022
Hlavní řešitelMgr. Katka Bobčíková, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotacePlicní resekce představuje velkou zátěž, jelikož ovlivňuje funkční stav pacientů, což se odráží také v jejich kvalitě života. Cílem této prospektivní studie je sledovat kvalitu života a funkční stav pacientů, vymezený parametry spirometrie a hodnocením disability, podstupujících resekci plic pro benigní i maligní onemocnění v závislosti na čase. Tento pilotní projekt je počátkem dlouhodobého sledování pacientů po plicní resekci. Zhodnocení funkčního stavu a kvality života u těchto pacientů umožní lépe pochopit celkový dopad chirurgického výkonu na život pacienta, a identifikovat problémové oblasti, na které by pak měly cílit další intervence, které by mohly zlepšit kvalitu života těchto pacientů.