Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Analýza účinnosti moderních imunoterapeutických protilátek a charakterizace mikroprostředí nádoru u extramedulárního mnohočetného myelomu
Id projektuSGS10/LF/2022
Hlavní řešitelMgr. Veronika Kapustová
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceExtramedulární nemoc u mnohočetného myelomu (EMD) představuje méně častý projev mnohočetného myelomu, při kterém se maligní plazmatické buňky osamostatní od mikroprostředí kostní dřeně a infiltrují vzdálené tkáně a orgány. Rozvoj EMD znamená pro pacienty špatnou prognózu s celkovým přežitím v řádu měsíců a je charakterizován omezenou účinností dostupných léčiv, a proto je výzkum v této oblasti zcela zásadní. Imunoterapie, jakožto jeden ze stěžejních přístupů k léčbě hematologických malignit, je zcela závislá na imunitním systému, který však bývá u těchto onemocnění negativně ovlivněn. Charakterizace subpopulací imunitních buněk v extramedulárním nádoru a exprese moderních terapeutických targetů na plazmocytech by mohla pomoci zhodnotit účinnost dostupných imunoterapeutik a jejich vhodnost pro léčbu EMD. Imunoterapeutické protilátky cílící na CD38 receptor na povrchu plazmocytů jsou standardní součástí léčebných režimů u EMD. Objevují se stále nové anti-CD38 terapeutické protilátky, jejichž účinnost však prozatím nebyla u EMD hodnocena. Cílem projektu bude stanovit míru exprese vybraných imunoterapeutických targetů na povrchu plazmocytů, popsat mikroprostředí extramedulárního nádoru, a zároveň určit efektivitu moderních anti-CD38 imunoterapeutických protilátek. Projekt se zabývá velmi aktuálním tématem a kombinuje možnost přístupu k unikátním vzorkům s moderní, na pracovišti zavedenou, metodou flow cytometrie.