Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Ostravská malba
Id projektuSGS01/FU/2022
Hlavní řešitelprof. Daniel Balabán, akad. malíř
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceProjekt Ostravská malba mapuje historii katedry malby od jejího vzniku do současnosti. Výsledkem bude srovnávací studie k jednotlivým ateliérům (At. Malba 1 pod vedebím prof. Daniela Balabána a At. Malba 2 pod vedením doc. Františka Kowolowského) a jejím koncepcím a vizím. Hlavním výstupem projektu bude elektronická publikace (tištěná verze knihy bude připravena k tisku později), která bude obsahovat 3 úrovně: - dokumentaci prací absolventů obou ateliérů od roku 1991 do roku 2021 - výběr absolventů, kteří se aktivně podílejí na české uměleckém scéně, doplněný teoretickými texty různých autorů. - reflexe výuky malby členů katedry malby Publikace by měla poskytnout odborný vhled do problematiky malby a jejího studia na FU OU a definování významu ostravské malby v kontextu českého výtvarného umění. Současně bude informovat širokou veřejnost o osobnostech ostravské malby na základě tvorby absolventů přeashující rámec regionu.