Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Příprava a vydání edice pamětí Ing. Jana Kubly (1859-1940), významné osobnosti hospodářského, společenského a kulturního života v Ostravě
Id projektuSGS14/FF-MF/2022
Hlavní řešitelprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceIng. Jan Kubla byl významnou postavou českého hospodářského, společenského a kulturního života v Ostravě. Vedle podnikání působil v řadě spolků (zejm. v oblasti ochotnického divadla, školství a sportu). Na konci života sepsal formou "uličníku" (jakési komentované prohlídky města) své vzpomínky: sice trpí neduhy narativního pramene, ale mají nezanedbatelnou cenu pro poznání každodenního života industrializovaného města na přelomu epoch. Dochovaly se dva exempláře vykazující na první pohled zřejmé formální (zčásti i obsahové) různice. V 1. fázi proběhne komparace obou exemplářů. Cílem 2. fáze bude dle edičních pravidel připravit text komplexního charakteru, zohlednit v něm výše nastíněné nuance a doplnit ho pozn. aparátem, edičními poznámkami, závěrem, rejstříky atd. Nezávisle na edičních pracích musí být zpracována úvodní studie (zasadí paměti do širšího historického a společenského kontextu). Ve 3. fázi výzkumu, která může být zahájená po komparaci obou textu, bude zpracován a k vydání připraven historický obrazový materiál (FF OU) a doplněn, popř. v širší míře ikonograficky komparován se stávajícím stavem věcí (FU OU). Cílem 4. fáze bude připravit tiskovou matrici knihy, vydat ji v renomovaném nakladatelství, jež zajistí její odpovídající distribuci. Studentům FF a FU OU projekt nabízí široké uplatnění dosud nabytých znalostí a dovedností v oblasti pramenné i literární heuristiky a komparatistiky, prosopografie (biografistiky), topografie, fotodokumentaristiky, typografie a knižního designu.