Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Kulturní obraz sedláka v polské a české literatuře 19.-21. století. Vybrané aspekty
Id projektuSGS11/FF/2022
Hlavní řešitelprof. dr hab. Agnieszka Maria Czajkowska
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceJiž několik let v polské literární vědě přetrvává diskuze ohledně původu polské identity, která byla donedávna ztotožňována s tradicí šlechtické kultury. V oblasti dějin literatury a antropologie vznikají literární díla a vědecké práce, které nejen oceňují účast sedláků ve vytváření národní identity, ale poukazují na ty elementy polských dějin, o kterých ? s ohledem na lidový charakter ? se dosud mlčelo a byly skryty tradičně jednotvárnou kulturní narací. Úkolem tohoto projektu je přiblížit proměny obrazu sedláka na základě vybraných polských literárních děl od 19. do 20. století a porovnat tyto obrazy s kulturním vyobrazením sedláka ve vybraných dílech české literatury v analogickém časovém rámci. Základem pro srovnání je kulturní a historická blízkost (slovanství, chybějící nezávislý stát v 19. stol., zabřednutí otázky sedláků do komunistické ideologie, nutnost rekonstrukce národní identity v demokratických podmínkách), podobné ekonomické vztahy. Předmětem srovnání budou rozdíly ve vnímání sedláka v národních diskurzech týkajících se identity v polské a české literatuře. Podle Jana Patočky (esej Co jsou Češi?) zvláštností českého národa je jeho identita postavena na selském, venkovském faktoru. V Polsku se naopak nejčastěji mluví o kultuře šlechtické.