Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Výrazové prostředky emocionality v textu a ve filmu pro osoby se zrakovým postižením na příkladu komedie Good Bye, Lenin!
Id projektuSGS07/FF/2022
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Martin Mostýn, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceCílem jednoletého projektu je analyzovat a popsat jazykové prostředky pro vyjádření emocionality ve filmech určených pro osoby se zrakovým postižením na příkladu velmi známé německé komedie Good Bye, Lenin! (2003) režiséra Wolfganga Beckera. Badatelský tým je tvořen jedním akademickým pracovníkem (navrhovatel) a jednou studentkou doktorského studia (spoluřešitelka). Tým se zaměří na analýzu, popis a srovnání jazykových prostředků pro vyjádření emocionality v německém jazyce, a to jednak ve scénáři tohoto filmu autora Bernda Lichtenberga (2003), v knižním zpracování v tzv. "jednoduchém jazyce" autorky Evy Dix (2015) a ve filmovém zpracování pro osoby se zrakovým postižením autorů Daniela Brühla, Katrin Sass et al. (2003) obsahující audiopopisy. Motivací pro podání tohoto tematicky ojedinělého projektu na dosud dostatečně neprobádanou problematiku je podpora samostatného vědeckého výzkumu studentky doktorského studia se zrakovým postižením pod vedením akademického pracovníka. Výstupem tohoto jednoletého projektu bude zpracování jazykového materiálu pro vlastní analýzu, pilotní studie v odborném recenzovaném časopise a aktivní účast členů řešitelského týmu na vědecké konferenci.