Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Od termínu k metafoře. K procesu determinologizace v oblasti publicistiky
Id projektuSGS10/FF/2022
Hlavní řešitelprof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotacePředkládaný projekt navazuje na projekty SGS realizované na katedře germanistiky v předchozích letech. Tyto projekty byly zaměřeny na užití odborné slovní zásoby v neodborném kontextu, zejména v oblasti publicistiky. Řešené projekty si kladly za cíl zjistit, jakým způsobem jsou odborné výrazy veřejnosti prezentovány a zda je zajištěna jejich srozumitelnost. Cílem daného projektu je analyzovat a popsat změny probíhající v užívání odborné slovní zásoby mimo oblast odborného vyjadřování. Termíny jsou totiž stále častěji používány nejen odborníky pro danou oblast, ale pronikají stále intenzivněji do každodenní komunikace i médií. Dochází tak k oslabování jejich odbornosti a k jejich užívání v přeneseném významu, který se původnímu terminologickému významu značně vzdaluje. S procesem determinologizace souvisí i výskyt odborných výrazů určitého oboru v nových kontextech, které nesouvisejí s odborným významem daného termínu. V tisku mohou být užity např. v textech pojednávajících o jiném oboru nebo dokonce sloužit jako metafory pro objasnění nových, neznámých skutečností. Takové užití termínů má často emocionalizační funkci. Ta ovšem může být naplněna pouze v případě, že je recipientům jasný původní význam odborného výrazu. Výzkum má ukázat, nakolik je tento jev v německých médiích rozšířený a jaké nároky klade na recipienty. Současně rozšíří pohled na specifickou funkci odborných termínů, které se zatím ve výzkumu věnovala jen okrajová pozornost.