Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Harlemská renesance v 21. století
Id projektuSGS01/FF/2022
Hlavní řešitelMgr. et Mgr. Jan Beneš, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotacePředložený projekt Harlemská renesance v 21. století vychází ze současných výzkumných trendů, věnujících se transnárodní, mnohdy politicky militantní, povaze Harlemské renesance a mnohovrstevnatosti identit v této éře (1919-38), která je považována za stěžejní období rozmachu afroamerické literatury, kultury a politiky. V anglosaské akademické sféře, především v rámci amerických a afroamerických studií, představuje Harlemská renesance (její kulturní, umělecké a politické hodnoty a představitelé) bohatou studnici výzkumné i umělecké inspirace, avšak v českém prostředí se jí, navzdory průkopnickým odborným textům Josefa Jařaba či Karly Kovalové, stále nedostává odpovídající pozornosti. Výzkumné výstupy projektu se proto zaměří na teorii traumatu a ekofeministické, feministické a queer přístupy literární kritiky u klíčových děl jak významných autorek Harlemské renesance (Zora Neale Hurstonová a Nella Larsenová), tak i na ně navazujících současných afroamerických autorek a materiálů (Lynn Nottage). Plánovanými výstupy projektu budou 3 časopisecké studie, 1 kapitola v editované monografii, 3 příspěvky na mezinárodní konferenci a část magisterské práce.