Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Dopad covid, postcovid/longcovid v oblasti rehabilitace
Id projektuNU22-A-114
Hlavní řešiteldoc. Ing. Hana Tomášková, Ph.D.
Období4/2022 - 12/2023
PoskytovatelAgentura zdravotnického výzkumu ČR
Stavukončený
AnotaceV praxi sledujeme vyšší nároky na zajištění lůžkové kapacity pro rehabilitaci zejména covidových a postcovidových pacientů, čímž dochází k ovlivnění volných kapacit pro pacienty, kteří potřebují rehabilitaci z jiných důvodů, než je onemocnění COVID-19. Proto je primárním cílem projektu určit vliv pandemie COVID-19 na zdravotní péči v oblasti rehabilitace. Do projektu budou zahrnuti COVID-19 pozitivní pacienti hospitalizováni ve Fakultní nemocnici Ostrava v období 3/2020?12/2021. K analýze dat budou využity nemocniční informační systém a interní systémy. Pacienti budou rozděleni do skupin podle sledovaných parametrů ? důvody indikace k rehabilitaci, přidružené komorbidity, typ péče (intenzivní, standardní). Na základě výsledků budou navrženy nové nebo přepracovány stávající postupy zejména v oblasti plánování rehabilitace, její organizaci a zajištění potřebného objemu péče jak hospitalizovaných pacientů vyžadujících covidovou nebo postcovidovou rehabilitaci, tak následně i pacientů s long covid.