Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Noci vědců 2022
Id projektu0190/2022/ŠaS
Hlavní řešitelMgr. Adam Soustružník
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelCentrum marketingu, komunikace a popul., Statutární město Ostrava
Stavukončený
Anotaceořádání Noci vědců má v ČR již desetiletou tradici, pořádají ji univerzity a výzkumné instituce na více než 100 místech po celé republice a každoročně přiláká desítky tisíc návštěvníků. Pro zapojená města je pořádání Noci vědců vždy jedinečnou příležitostí představit široké veřejnosti práci vědecko-výzkumných institucí a prezentovat vysoce žádanou spolupráci vědy, výzkumu a veřejné správy. Pro město Ostrava je to šance prezentovat se jako dobré místo pro studium, práci i osobní život mladých vzdělaných a aktivních lidí. Organizační tým Ostravské univerzity je společně s týmem VŠB-TUO od roku 2018 národním koordinátorem Noci vědců v ČR. Pozice národního koordinátora intenzivně využíváme k prezentaci města Ostravy jako moderního univerzitního města, které se popularizaci vědy a techniky věnuje na nejvyšší úrovni, pomáháme tím bourat zažité mediální stereotypy a přispíváme ke zviditelnění Ostravy ve všech koutech ČR. Noc vědců se každoročně pořádá po celé Evropě a Ostrava tedy určitě nemůže chybět. Ostravská Noc vědců je koncipovaná primárně jako společný projekt dvou ostravských univerzit pod hlavičkou Statutárního města Ostrava a dlouhodobě patří mezi nejnavštěvovanější akce v republice. Mezi ostravskou veřejností se těší vysoké oblibě a díky spolupráci s VŠB-TUO a dalšími subjekty (Svět techniky, Moravskoslezská vědecká knihovna, Ústav geoniky Akademie věd ČR, Národní zemědělské muzeum a další) se odehrává na celém území města a fakticky tak naplňuje heslo ?Ostrava žije vědou?. Ostravská Noc vědců tedy může být právem považována za akci s širokým dopadem a potenciálem oslovit širokou veřejnost, a to zcela v souladu se strategií města (Strategie FajnOVA), Priorita B ? Bohatství v lidech, Strategický cíl 3, který deklaruje potřebu ?Být centrem prvotřídního vzdělávání?.