OU > Věda a tvůrčí činnost > Projekty a granty

Ostravská univerzita

Projekty a grantyDatabáze všech projektů a grantů od roku 2010
Antropologicko-archeologické zpracování hřbitova při kostele sv. Jakuba v Brně
Id projektuGP404/08/P225
Hlavní řešitelRNDr. Michal Živný, Ph.D.
Období1/2008 - 12/2010
PoskytovatelPostdoktorský projekt GA ČR
Stavukončený
AnotaceV letech 2001-2004 byla v Brně u kostela sv. Jakuba zkoumána část středověkého a novověkého hřbitova. Bylo odkryto asi 1300 hrobů z 13. - 18. století v několika vrstvách. Co se týká počtu hrobů, jedná se o největší prozkoumaný středověký městský hřbitov v České republice. Lokalita byla hlavním pohřebištěm německého obyvatelstva Brna. Záměrem předloženého projektu je základní antropologické a demografické zpracování lidského kosterního materiálu z tohoto hřbitova, tak aby mohlo sloužit k dalším archeologickým a historickým interpretacím. Na každém jedinci bude podle možností vyplývajících ze stavu zachování proveden odhad věku a na dospělých jedincích i pohlaví. Tyto charakteristiky budou zjišťovány za použití standardních metod kosterní antropologie. Dále budou jednotlivé kostry podrobeny antropometrické analýze, tzn. budou zjišťovány a vyhodnocovány rozměry na kostech. Na základě informací o pohlavní a věkové struktuře bude provedena demografická analýza pohřebiště.
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub