Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Zmapování parazitů v jedincích druhu Pyrrhocoris apterus na území Rakouska se zaměřením na jednohostitelské trypanosomatidy
Id projektu92p14_2022
Hlavní řešitelprof. MSc. Vjačeslav Jurčenko, Ph.D.
Období7/2022 - 12/2022
PoskytovatelAction
Stavukončený
AnotaceVýzkum trypanozom u hmyzu poskytuje důležitý základ pro porozumění vzniku a evoluce parasitismu obecně. Výskyt infekce způsobené trypanozomy u Pyrrhocoris apterus nebyl nikdy na území Rakouska systematicky zkoumán. Cílem tohoto projektu je odebrat vzorky P. apterus ve třech odlišných lokalitách napříč Rakouskem-Vídeň, Graz a Innsbruck. Vzorky budou analyzovány pod světelným mikroskopem na přítomnost buněk trypanozom, které budou následně kultivovány a charakterizovány. Kultury budou chemicky analyzovány na přítomnost dsRNA virů pomocí zavedených postupů. Neobvyklé dsRNA vzorce budou následně analyzovány pomocí sekvenování nové generace. Analyzováno bude přibližně 75 jedinců. Pro rakouské a české studenty budou organizovány workshopy pro seznámení s tématem.