Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Podpora projektového oddělení PdF OU před nadcházejícím programovým obdobím OP JAK a Horizont Evropa
Id projektuIRP PdF Strategické řízení
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Daniel Jandačka, Ph.D.
Období7/2021 - 12/2021
PoskytovatelInstitucionální podpora
Stavukončený
AnotaceProjektové oddělení fakulty hraje důležitou podpůrnou a administrativní roli při podávání, řešení i ukončování projektů. Kvalitní administrativní zázemí poskytuje akademikům nezbytný servis proto, aby se mohli věnovat akademické práci bez zbytečné zátěže spojené s celou řadou administrativních procesů. To platí zejména při podávání a řešení projektů ať už podporovaných ze zdrojů v rámci ČR, tak i ze zdrojů zahraničních. Kvalitní a kompetentní projektové oddělení je schopno velkou měrou podpořit akademické zaměstnance při všech činnost spojených s přípravou projektových záměrů, i s jejich řešením. Aby projektové oddělení mohlo plnit svou roli, je nezbytné dostatečné personální zajištění s dostatečnými kompetencemi v oblasti řízení projektové činnosti. Dostatečný počet kompetentních zaměstnanců umožní získávání externích zdrojů financování, což zajistí dostatek finančních prostředků pro další rozvoj fakulty. Je důležité vnější zdroje pro fakultu hledat nejen v rámci ČR, ale i v programech EU. Rok 2021 je klíčový pro přípravu projektových záměrů na nadcházející projektové období, a to jak projektů financovaných ze zdrojů MŠMT, tak i ze zdrojů EU. Je proto nezbytné posílit projektový tým, podpořit rozvoj kompetencí zaměstnanců projektového oddělení, ale také aktivně vyhledávat mezinárodní partnerství pro podávání mezinárodních projektů, např. Horizont Evropa.