Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Evoluce drobnělek (Zoraptera): od fosilií a srovnávací morfologie po cytogenetiku a transkriptomy
Id projektu22-05024S
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Petr Kočárek, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2024
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavřešený
AnotaceDrobnělky (Zoraptera) patří mezi málo početné a nejméně prozkoumané řády hmyzu. Hlavním důvodem, proč byla první fylogeneze a klasifikace drobnělek poprvé publikována až po více než sto letech od popisu skupiny, je jejich extrémní morfologická uniformita. Cílem projektu je přispět k objasnění evoluce a fylogeneze drobnělek s využitím několika různých přístupů a dořešit jejich přirozenou klasifikaci. U hlavních fylogenetických linií porovnáme změny ve struktuře chromozomů a vyhodnotíme jejich význam pro evoluci a speciaci v rámci skupiny. Detailně prostudujeme veškeré dostupné fosilie drobnělek a zařadíme je do stávající klasifikace. Za účelem objasnění původu a rané evoluce Zoraptera zpracujeme fylogenetické analýzy s použitím vybraných molekulárních markerů i transkriptomů, přičemž pro datování vzniku jednotlivých linií využijeme informace o fosilním záznamu drobnělek. Detailním srovnáním morfologie tykadel napříč celým řádem vyhodnotíme vhodnost využití tohoto znaku pro klasifikační účely. V rámci projektu bude popsáno několik pro vědu nových druhů drobnělek.