Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Evaluace dopadů poskytnutí bydlení a podpory ze strany Spolku Portavita
Id projektuSML/2003/0003/21
Hlavní řešiteldoc. Mgr. et Mgr. Kateřina Mikulcová, Ph.D.
Období4/2021 - 11/2021
PoskytovatelSmluvní výzkum
Stavukončený
AnotaceProjekt je evaluací dopadů poskytnutí bydlení a podpory ze strany Spolku Portavita 132 domácnostem. Pomocí kvantitativní strategie výzkumu realizované skrze dotazníkové šetření se zástupci domácností nad 18 let budou hodnoceny dopady uvedeného na životní situaci domácnosti v oblastech předem stanovených na základě metaanalýzy českých a zahraničních studií (konk. např. finanční situace, kvalita bydlení, zdravotní stav, využívání služeb, školní prospěch a docházka dětí). Domácnosti budou vybrány v hodnoceném období od 10/2020 do 5/2019 do naplnění kvóty a dále kategorizovány dle délky poskytnutí bydlení. Výsledky výzkumu budou zasazeny do kontextu politiky bydlení Spolku Portavita.