Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
VIR Virtuální galerie VIR Virtual Gallery
Id projektuCZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002841
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Marek Sibinský, Ph.D.
Období10/2021 - 9/2023
PoskytovatelFakulta umění, Interreg V-A Česká republika - Polsko
Stavřešený
AnotaceHlavním cílem projektu je zlepšit kvalitu spolupráce mezi oběma univerzitami v oblasti kulturní a umělecké výměny vytvořením virtuální galerie, ve které je plánována implementace společné výstavy zaměstnanců, studentů a absolventů obou jednotek, jakož i vystavování děl pozvaných umělců. Tento nástroj bude také použit pro značné množství po skončení pandemie zlepšení kvality společných aktivit a jejich intenzifikace ve všech oblastech fungování vysokých škol jako kulturních institucí, Realizace úkolu přispěje k většímu uznání akademická centra, jako jsou umělecké fakulty Ostravské univerzity a Slezské univerzity v Katovicích, a přeshraniční aktivity _ _ _ _ _ _ _ Projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Programu Interreg V-A Česká republika-Polsko. _ _ _ _ _ _ _ Publicita - https://www.osu.cz/27690/vir-virtual-gallery/