Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Hudební umělci mezi Ostravou a Vídní 4 - Příprava a vydání pamětí operního pěvce Richarda Kubly
Id projektuSGS 2021
Hlavní řešitelMgr. Dr. Phil. Viktor Velek, Ph.D.
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceZáměr připravit k tisku a vydat paměti operního pěvce Richarda Kubly (1890-1964) formou kritické komentované edice navazuje na česko-německy psanou trilogii Hudební umělci mezi Ostravou a Vídní(2. díl: Richard Kubla), který autor Viktor Velek vydá počátkem roku 2021 v Nakladatelství Lidové noviny. Postup přípravy: uspořádání různých částí strojopisných a rukopisných pamětí v různých institucích, převod do počítačové sazby, jazyková korektura českého originálu, paralelní překlad do němčiny a korektura, zařazení stručného životopisu pěvce a předmluvy edičního charakteru, formou poznámek pod čarou budou doplněny faktografické komentáře. Do kapitol rozdělený text bude doplněn o vhodný ikonografický materiál. Cílem je nabídnout odborné i laické veřejnosti se zájmem o operu unikátní vzpomínkový fond jednoho z největších českých operních tenoristů.