Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Festival klavírní instruktivní literatury Gradus ad Parnassum
Id projektuSGS 2021
Hlavní řešiteldoc. MgA. Eliška Novotná
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceFestival zaměřený na instruktivní klavírní literaturu je naprosto ojedinělou platformou pro propojení výukových záměrů Katedry klávesových nástrojů s praxí vykonávanou současnými studenty, absolventy OU a pedagogy ZUŠ Moravskoslezského kraje. Na pozadí seznamování se s českou klavírní literaturou pro děti proběhne v rámci dvou dnů řada přednášek, seminářů, interpretační kurz a koncert. Na celém projektu se významnou měrou podílejí studenti i pedagogové KKN, zároveň přivítáme odborníky na danou problematiku: interpretační seminář povede klavírista a pedagog MgA. Ivo Kahánek, přednášku ke svému dílu realizuje doc., Mgr. Eduard Douša, Ph.D., seminář k praktické aplikaci v pedagogice povede Mgr. Eva Doušová. Při zpracování tohoto programu velmi úzce spolupracujeme s výtvarnými obory Fakulty umění OU. Videa a komentáře obsažené ve zpracovaném materiálu uloženém na Moodle jsou vítaným zpestřením a doplněním výuky a to jak v prezenční tak v distanční formě. Od roku 2019 získal projekt akreditaci Ministerstva školství pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.