Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Klinické a biochemické markery prodromálního stádia Parkinsonovy nemoci
Id projektuSGS07_2021
Hlavní řešitelMgr. Eva Augste
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceParkinsonova nemoc je neurodegenerativní onemocnění charakteristické motorickými systémovými poruchami - tremor, rigidita, bradykineze a také nemotorickými symptomy jako ztráta čichu, poruchy trávení, abnormální pohyby ve spánku a poruchy kognitivních funkcí. Mezi hlavní a stále zkoumané mechanismy vzniku patří degenerace dopaminergních neuronů substantia nigra, akumulace ?-synucleinu a vaskulární změny v mozku. Diagnostika Parkinsonovy nemoci je založena již na klinických kritériích. Zhruba 10% nemocných je pod 40. rokem věku, 15% onemocní před 50. rokem věku. Nejčastěji jsou zasaženi lidé mezi 55- 62 rokem, častěji muži než ženy. Nicméně první symptomy se mohou vyskytnout již mnohem dříve, ve 3. deceniu, a toto prodromální stádium se stále nedaří včas podchytit. Cílem projektu je vypracovat systematický postup jednoduchého testování a včasného záchytu jedinců v prodromálním stádiu, vytvoření algoritmu pro stanovení rizika vzniku onemocnění Parkinsonovou nemocí, navržení a otestování biochemických a molekulárních markerů. U podchycených jedinců stanovit riziko propuknutí Parkinsonovy nemoci. Pro každou rizikovou skupinu poté nabídnout protektivní opatření vhodná pro daný prodromální stav, který by mohl rozvolnit progresi či odsunout propuknutí nemoci.