Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Nové potencionální prediktivní faktory odpovědi na imunoterapii u tripple negativního karcinomu prsu
Id projektuSGS05_2021
Hlavní řešiteldoc. MUDr. MVDr. Jozef Škarda, Ph.D., PhD.
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceTriple negativní karcinom představuje v současné době problém v rámci optimálního terapeutického přístupu. V poslední době je intenzivně studována exprese PDL1 a jiných potencionálních prediktorů odpovědi na imunoterapii u této skupiny nádorů prsu. Cílem uvedeného projektu je charakterizace populace nádorových infiltrujících lymfocytů u pacientů s triple negativním karcinomem prsu. Charakterizace subpopulací nádorových infiltrujících lymfocytů je podle současných poznatků stěžejní pro výběr pacientů s dlouhodobou odpovědí na imunoterapii inhibitory PDL1. Z uvedeného důvodu budeme detekovat aktivované T regulační lymfocyty, které jsou spojeny s prognózou pacientů léčených imunoterapií. Prognostický význam dané subpopulace T lymfocytů nebyl u triple negativního karcinomu zatím studován. Detekce subpopulací daných lymfocytů bude prováděna standardní dvoustupňovou imunohistochemickou metodou na retrospektivním souboru 90 pacientů a výsledky budou korelovány s celkovým přežitím pacientek s triple negativním karcinomem.