Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Vliv cílené fyzioterapie na biomechanické parametry stoje a chůze u probandů s hallux valgus a valgozitou paty
Id projektuSGS09_2021
Hlavní řešitelIng. Bc. Lucie Honzíková, Ph.D.
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceNoha tvoří důležitou součást kinematického řetězce dolní končetiny. V rámci zřetězení poruch může narušení funkce v oblasti nohy ovlivnit provedení pohybu kterékoliv části kinematického řetězce dolní končetiny a následně vyšších etáží. Hallux valgus (terminologicky přesnější označení hallux abducto valgus) je komplexní progredující trojrozměrná deformita předonoží. Je charakterizovaná valgózním postavením palce, zvýšenou varozitou I. metatarzu a mediální prominencí jeho hlavice. Hallux valgus úzce souvisí s dalšími změnami na noze podle etiologie, délky trvání a závažnosti dislokace. Vyskytuje se spolu s narušením příčné klenby, které se projeví rozšířením v oblasti hlaviček metatarzů, kladívkovitými prsty a změnami v distribuci tlaku pod hlavičkami metatarzů, které mohou vést k metatarzalgiím. Problematika valgozity paty (pronace v subtalárním kloubu) je často diskutovaná mezi odborníky z různých odvětví, protože se neshodují v možnostech jejího řešení. Lékaři často předepisují korekční pomůcky a ortopedické vložky s mediální podporou klenby, které by měly zamezit pronačnímu postavení v subtalárním kloubu. Naopak fyzioterapeuti dosahují optimálního nastavení jednotlivých segmentů nohy a zlepšení její funkce aktivní pohybovou terapií v zatížení s důrazem na maximální úsilí samotného pacienta. Některé studie upozorňují na to, že valgozita v oblasti zadonoží není pouze problémem postavení určitých segmentů hlezenního kloubu a nohy při statickém zatížení. Za vážnější označují funkční abnormality při dynamickém zatížení v podobě mechanického přetěžování určitých oblastí nohy. Cílem tohoto projektu je ověřit, zda lze cílenou terapií, zaměřenou na aktivaci svalů chodidla, ovlivnit jak postavení jednotlivých segmentů nohy, tak i způsob zatížení chodidla při chůzi i stoji. Dále je projekt zaměřen na sledování možný změn aktivity vybraných svalů bérce u terapie valgózního postavení paty. Jedná se o komplexní pohled a terapeutický přístup zaměřený na problematiku nohy.