Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Vliv restrikce příjmu sacharidů a aerobního tréninku na kvalitu života.
Id projektuSGS05/PdF/2021
Hlavní řešitelMgr. Dominik Šindler
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceStravovací přístupy založené na omezení denního množství sacharidů lze obecně rozdělit na tyto druhy. Prvním takovým přístupem je dieta nízko sacharidová vysoko tuková (LCHF, z angl. ?low carbohydrate high fat?) charakterizovaná denním příjmem sacharidů <130g/d nebo <26% celkového energetického příjmu. Dalšími jsou velmi nízko sacharidová vysoko tuková dieta (VLCHF, z angl. ?very low carbohydrate high fat?) a ?keto? dieta, při kterých se omezuje denní příjem sacharidů na 20?50 g/d nebo <10% kcal/d, přičemž většinu těchto redukovaných kalorií nahrazuje příjem tuku a množství proteinu se udržuje na nízké či středně vysoké hladině (Feinman et al., 2015). Hlavním charakteristickým znakem keto oproti VLCHF diety je navození nutriční ketózy, což znamená dosažení a udržení hladiny ketonů v krvi mezi 0.5 ? 3 mmol/L (9 ? 54 mg/dl) (Taboulet et al., 2007). Tyto typy diet mají prokazatelně pozitivní vliv při léčbě chronických metabolických a kardiovaskulárních onemocněních (Miller et al., 2020; McKenzie et al., 2017) a při redukci tělesné hmotnosti (Paoli et al., 2015), ale také pozitivně ovlivňují aerobní výkon u sportovců (Volek et al., 2015; Zajac et al., 2014; Paoli et al., 2015). Fyziologické studie v oblasti stravovacích přístupů založených na omezení množství sacharidů ve stravě, jsou v posledních letech často diskutovaným tématem. Nicméně dopad těchto diet na psychosociální sféru lidí je oblast, která vyžaduje další zkoumání.