Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Divadlo fórum jako nástroj reflexe žáků k problematice kyberšikany
Id projektuSGS01/PdF/2021
Hlavní řešitelPhDr. Hana Cisovská, Ph.D.
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceZamýšlený výzkumný projekt se zabývá problematikou nebezpečí užívání sociálních sítí, která je, jak hovoří zpráva Strategie prevence kriminality statutárního města Ostravy na období 2017-2021 či dokument Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+ (Fryč a kol., 2020), aktuálním tématem primární prevence na školách. Téma kyberšikany, jakožto formy útlaku, projekt představuje technikou Divadla fórum, jedné z mnoha technik Divadla utlačovaných Augusta Boala opírající se o myšlenky pedagogiky utlačovaných Paula Freireho, tzv. pedagogiky probouzející uvědomění. Program primární prevence, formou Divadla fórum, je určen žákům staršího školního věku, kteří jsou zkoumanou jednotkou výzkumu. Cílem zamýšleného výzkumu je skrze model divadla fórum zjistit, jak žáci reflektují problematiku kyberšikany a jak získané poznání přenáší do vlastního chování na sociálních sítí v běžném životě. Navrhovaný výzkumný záměr se opírá o design kritického výzkumu postaveného na zachycení změny v chování jedinců. Metodami sběru dat budou skupinové rozhovory a ohniskové skupiny, audiozáznamy/videozáznamy, zúčastněné pozorování, nestrukturované a polostrukturované pozorování a obsahová analýza dokumentů. Analýza kvalitativních dat bude vycházet z realistického přístupu analýzy dat.