Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Digitálne technológie v predprimárnom a primárnom vzdelávaní
Id projektuSGS04/PdF/2021
Hlavní řešiteldoc. PaedDr. Lilla Koreňová, PhD.
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceŠtúdium vedy a techniky a podpora kritického myslenia sú dôležité pre rozvoj celej spoločnosti. V dnešnej dobe existuje spoločenská potreba skvalitniť výučbu v predprimárnom vzdelávaní v kontexte sociálneho konštrukcionizmu a aktuálnych trendov uplatňovania digitálnych technológií vo výučbe s akcentom na fenomén mobilných technológií a interaktínej tabule. Zámerom projektu je výskum v oblasti skvalitnenia edukačného procesu zameraný na integráciu mobilných technológií a interaktívnej tabule do predprimárneho a primárneho vzdelávania.