Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Vliv antibiotik na antibiotickou rezistenci a tvorbu biofilmu v různých fázích čištění odpadních vod, analýza proteinů související se suchovzdorností rostlin a genů účastnících se syntézy opioidů u máku setého (Papaver somniferum) a kvadruplexů
Id projektuSGS11/PřF/2021
Hlavní řešitelMgr. Tereza Stachurová, Ph.D.
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceProjekt je složen ze dvou tematických částí: mikrobiologie a rostlinné genetiky. Cílem mikrobiologické části bude sledování výskytu antibiotika ampicilinu v různých fázích čištění odpadních vod, hodnocení tvorby biofilmu u ampicilin-rezistentních bakterií a identifikace výskytu beta-laktamových antibioticky rezistentních genů v biofilmech. Rostlinná genetika bude zaměřena na hodnocení exprese genů spojených s abiotickým stresem suchem a sledování genů účastnící se syntézy opioidů u máku setého a nonkanonických struktur DNA tzv. kvadruplexů na laboratorní úrovni a pomocí bioinformatických nástrojů.