Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Studium antioxidantů jako ochranných látek vůči oxidativnímu stresu, a vlivu enzymu violaxantin-deepoxidázy na strukturu thylakoidních membrán
Id projektuSGS02/PřF/2021
Hlavní řešitelMgr. Ondřej Dlouhý, Ph.D.
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotacePodávaný návrh projektu cílí na zapojení vybraných studentů oboru biofyzika a jedné studentky oboru Experimentální biologie do výzkumu probíhajícího na oddělení biofyziky katedry fyziky, PřF OU, zabývajícího se experimentálním studiem struktury asimilačního aparátu vyšších rostlin a jeho odezvou na stresové podmínky. Konkrétně budou do projektu zařazeni tři studenti doktorského oboru biofyzika (A. Volná, R. Pech a O. Dlouhý), dvě studentky navazujícího magisterského oboru biofyzika (M. Vrabelová a N. Kuzniciusová) a jedna studentka navazujícího magisterského oboru experimentální biologie (S. Supová). Všichni vybraní studenti mají v rámci tohoto projektu zadaná témata rozšiřující okruh jejich disertačních/diplomových prací, a navíc se u nich předpokládá buď zapojení při přípravě publikace, či významné přispění k rozšíření analytických metod pracoviště biofyziky. Jejich výsledky budou průběžně prezentovány na dvou seminářích a bude kladen důraz na kvalitu výsledků pro použití v publikaci v impaktovaném časopise.