Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Strojové učení a fuzzy logika v biologii IV
Id projektuSGS19/PřF-MF/2021
Hlavní řešitelMgr. Stanislav Ožana, Ph.D.
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceProjekt bude pokračovat ve vývoji a zdokonalování metodických postupů jak správně a co nejpřesněji identifikovat jednotlivé druhy organismů pomocí moderních metod fuzzy modelování a strojového učení. Hlavním záměrem je přímá aplikace získaných poznatků v praxi při zapojení veřejnosti do mapování druhů pomocí aplikací určených k monitoringu živočišných druhů (vážky, rovnokřídlí, obojživelníci, plazi a savci). Projekt přímo navazuje na proběhlé teoretické i praktické výzkumy, které ukázaly potenciály metod jako rozpoznání druhů z obrazu či rozpoznání druhů na základě souboru nálezových a environmentálních dat. Hlavní cíle projektu budou proto následující: Využití fuzzy logiky a strojového učení při tvorbě systémů automatické identifikace a jejich přímé uplatnění v aplikaci Lovec vážek CZ Využití fuzzy logiky a strojového učení při tvorbě systémů automatické identifikace (především s využitím rozpoznání z obrazu) a jejich přímé uplatnění v aplikaci Lovec obojživelníků a plazů CZ Využití fuzzy logiky a strojového učení při tvorbě systémů automatické identifikace (především s využitím rozpoznání z obrazu) a jejich přímé uplatnění v aplikaci Lovec rovnokřídlých CZ Vytvoření nové aplikace rozpoznávání savců České republiky Výzkum bude probíhat ve spolupráci Katedry biologie a ekologie s Katedrou informatiky a počítačů a Ústavem pro výzkum a aplikace fuzzy modelování. Do výzkumu bude jako externí konzultant zapojena Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Výstupem projektu bude zdokonalení identifikačních mechanismů, především za použití automatického rozpoznání z obrazu v mobilních aplikacích Lovec vážek CZ, Lovec obojživelníků a plazů CZ či Lovec rovnokřídlých CZ, publikace v impaktovaném vědeckém časopise a prezentace na vybraných konferencích (např. na Mezinárodním odonatologickém kongresu 2021).