Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Pokročilé porézní materiály 2 - syntéza, charakterizace a aplikace
Id projektuSGS09/PřF/2021
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Roman Maršálek, Ph.D.
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceProjekt je členěný do tří podprojektů, jejich společným jmenovatel je příprava nových, perspektivních materiálů a jejich aplikační možnosti. Dva z těchto podprojektů se zabývají samotnou přípravou uhlíkatých materiálů. Jeden z nich je zaměřen na přípravu grafitického nitridu uhlíku g-C3N4, respektive na kombinaci tohoto materiálu s polykarboxylovými kyselinami. Druhý podprojekt je zacílen na přípravu porézních uhlíkatých monolitů z celulózy. Využití těchto materiálu leží v tradičních oblastech jako je adsorpce či katalýza, jakožto i relativně nových odvětvích, např. elektromobilita. Katalýza, resp. fotokatalýza jsou významné a používané technologické postupy, nicméně jako tématům je jim věnována minimální pozornost při výuce ve školách. Této oblasti se věnuje třetí, didakticky zaměřený podprojekt.