Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Metody softcomputingu pro IT
Id projektuSGS16/PřF/2021
Hlavní řešitelprof. RNDr. PaedDr. Eva Volná, PhD.
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceTento projekt je orientován na výzkum v oblasti umělé inteligence, zejména na oblast softcomputingu. Důraz je kladen na uplatnění metod a nástrojů softcomputingu v aplikacích, např. v autonomních robotických systémech, expertních systémech, prediktivních systémech, multiagentních systémech, klasifikačních systémech, doporučovacích systémech, inteligentních domech apod. Výstupy projektu navazují na výsledky členů řešitelského týmu. Hybridní přístupy založené na metodách z oblasti umělé inteligence, zejména metodách patřících do softcomputingu (neuronové sítě, evoluční techniky, fuzzy modelování, rozhodování za neurčitosti atd.) umožní vytvoření interdisciplinárních metod s využitím výhod jednotlivých přístupů uplatnitelných v inteligentních systémech. Tyto vytýčené cíle korespondují s výzkumným zaměřením PřF OU, konkrétně vycházejí z výzkumu PřF vedeným pod KIP: Softcomputing pro IT.