Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Inovativní metody v distanční výuce chemie
Id projektuSGS13/PřF/2021
Hlavní řešitelRNDr. Kateřina Trčková, Ph.D.
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceProjekt navazuje na SGS01/PřF/2019-2020 Inovativní metody ve výuce chemie a SGS03/PřF/2017-2019 Badatelsky orientovaná výuka jako prostředek pro rozvoj přírodovědné gramotnosti žáků, reflektuje na současnou situaci. V rámci projektu bude posilována samostatná tvůrčí výzkumná a vývojová činnost studentů učitelství, prováděno výzkumné šetření a podporována doplňková praxe na nižších stupních škol. Studenti budou připravovat teoreticky a prakticky zaměřené badatelské úlohy, didaktické hry a eTwinningové projekty, které budou následně implementovat do distanční výuky na základních a středních školách, se kterými dlouhodově spolupracujeme. Výsledky ověřování budou kvalitativně a kvantitativně zpracovány a poslouží jako podklad pro publikační výstupy projektu včetně diplomových prací.