Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Fylogenetické, systematické a ekologické studie vybraných skupin členovců
Id projektuSGS03/PřF/2021
Hlavní řešitelprof. RNDr. Zdeněk Ďuriš, CSc.
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceProjekt je zaměřen na řešení fylogenetických, systematických a ekologických studií vybraných skupin členovců, zejména dvoukřídlého hmyzu (Diptera), a korýšů (Crustacea) - symbiotických krevet (Palaemonidae a Alpheidae) a krabů plovatců (Portunidae). U všech studovaných skupin organismů je spojovacím článkem stejná metodologie (kombinace morfologických a molekulárních analýz). U skupin dvoukřídlého hmyzu a krevet je klíčové i studium evoluce symbiotických vztahů s hostitelskými organismy (u krevet - houbovci, koráli, ostnokožci aj.; u vybraných čeledí dvoukřídlého hmyzu - specifické druhy hub či rostlin). Projekt navazuje na předchozí výzkumné aktivity navrhovatele a spolunavrhovatelů. Hlavními cíli projektu jsou: (1) morfologická revize, DNA barcoding a pilotní fylogeneze vybraných rodů krabů plovatců Portunidae a krevet čeledi Alpheidae; (2) finalizace dílčích fylogenetických studií čeledi Palaemonidae (spongobiontní krevety a rodový komplex Cuapetes-Palaemonella); (3) dokončení již rozpracovaných rukopisů zaměřených na DNA barcoding vybraných čeledí dvoukřídlého hmyzu České republiky a Slovenska, a podle možností i dokončení molekulárních fylogenezí čeledí Bibionidae a Bolitophilidae. Pro fylogenetické studie budou využity multigenové analýzy založené na mitochondriálních (16S, COI, 12S) i jaderných (18S, 28S, H3 a další) markerech. Pro systematickou revizi bude využita bohatá sbírka dvoukřídlého hmyzu, krevet a krabů, kterou disponuje Katedra biologie a ekologie PřF Ostravské univerzity a zapůjčených muzejních sbírek. Dlouhodobá spolupráce probíhá se specialisty na dvoukřídlý hmyz z evropských zemí (Norsko, Finsko, Švédsko, Estonsko), v případě studia krevet a krabů je obdobná spolupráce s odborníky z muzeí a univerzit v Paříži, Leidenu, a Oxfordu. Oba týmy spolupracují s odborníky z USA a Taiwanu.