Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Fuzzy modelování a evoluční algoritmy: rozvoj teoretických základů a vybraných aplikací
Id projektuSGS17/PřF-MF/2021
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Petr Bujok, Ph.D.
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceProjekt navazuje na předchozí SGS projekty na Ústavu pro výzkum a aplikace fuzzy modelování (ÚVAFM, metody fuzzy matematiky a soft computingu), a projekty Katedry informatiky a počítačů Přírodovědecké fakulty (vývoj a aplikace evolučních algoritmů) a v rámci tohoto projektu navrhujeme částečné sloučení výzkumných týmů výše uvedených SGS projektů. Cílem je využít komplementárních znalostí členů týmů k obohacení a rozšíření dříve studovaných oblastí, a přispět tak i k intenzivnější spolupráci mezi ÚVAFM a katedrami Přírodovědecké fakulty. V rámci předkládaného projektu budou zkoumány následující témata z oblasti soft computingu a fuzzy matematiky: A) Vývoj nových variant evolučních algoritmů. B) Aplikace evolučních algoritmů na reálné problémy. C) Studium vybraných partií fuzzy matematiky s využitím moderních evolučních technik. D) Studium časových řad s využitím moderních metod fuzzy přirozené logiky a evolučních algoritmů. E) Studium moderních přístupů ve studiu fuzzy transformací a jejich aplikací.