Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Ekologické interakce a evoluce biologické diverzity vybraných modelových skupin organismů
Id projektuSGS14/PřF/2021
Hlavní řešitelMgr. Denisa Hařovská, Ph.D.
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotacePředkládaný projekt řeší dílčí otázky biologické diverzity z různých úhlů pohledu (ekologie, fylogeneze a populační genetika) na vybraných modelových skupinách (hmyz, mechorosty a houby), které navazují na výzkumné cíle jednotlivých školitelů a výzkumných týmů (P. Drozd, A. Dolný, P. Kočárek, V. Plášek, J. Gáper). V rámci projektu je vytyčeno několik výzkumných cílů, které jsou tematicky vymezeny do pěti okruhů: 1) Ekologické interakce hmyzu ve vztahu k biodiverzitě; 2) Populační ekologie a diverzita tyrfofilních vážek; 3) Molekulární fylogeneze a klasifikace čeledi Forficulidae (Dermaptera); 4) Tvorba distribučních modelů vybraných zástupců čeledi Orthotrichaceae a 5) Ekologické trendy rodu Ganoderma na území ČR. Cíle přitom korespondují s dílčími výzkumnými otázkami řešenými v rámci dizertačních prací.