Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Aplikace fuzzy přístupů pro hodnocení kompetencí a vývoj adaptivního webu IV
Id projektuSGS20/PřF-MF/2021
Hlavní řešitelRNDr. Bogdan Walek, Ph.D.
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceV rámci tohoto projektu, který navazuje na projekt z minulého roku, budeme pokračovat v návrhu, realizaci a ověření fuzzy přístupů v oblasti hodnocení kompetencí a v oblasti vývoje adaptivního webu. V oblasti hodnocení kompetencí budeme pokračovat ve vývoji a ověření systému pro hodnocení různých vlastností a kompetencí osob. Zejména se zaměříme na hodnotící modul a implementaci různých metod pro hodnocení uchazeče s využitím fuzzy logiky. Dále se zaměříme na výstupní modul, který bude sloužit k podpoře manažerských rozhodnutí na základě dostupných zpracovaných dat. Dále se zaměříme na ověření systému na reálných nebo simulačních datech. V oblasti vývoje adaptivního webu se zaměříme na další rozvoj doporučovacího systému pro návrh vhodného obsahu pro uživatele na základě jeho preferencí a prohlíženého obsahu. Zaměříme se na návrh vhodného obsahu pro uživatele na základě uživatelské skupiny, do které uživatel na základě svých preferencí patří. Dále se zaměříme na návrh doporučovacího systému, který bude navrhovat vhodný obsah uživateli na základě různých kombinací vstupních preferencí vztahujících se k dané problémové doméně (např. návrh filmů na základě oblíbených/neoblíbených žánrů, oblíbených/neoblíbených herců, oblíbených/neoblíbených režisérů, apod.). Dále se zaměříme na návrh adaptivního doporučovacího systému schopného průběžně reagovat na změnu uživatelských preferencí během práce se systémem. V rámci projektu bude navázáno na dosavadní výsledky a zkušenosti dosažené při návrhu a realizaci různých fuzzy expertních systémů.