Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Nové ideologie v současné španělské próze
Id projektuSGS04/FF/2021
Hlavní řešiteldr Jan Mlčoch
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotacePředkládaný projekt se zabývá reflexí nových ideologií v současné španělské próze. V průběhu minulého století prošla západní společnost postupnou transformací z industriální společnosti na postindustriální. Paralelně s touto změnou probíhal také rozpad tří tradičních velkých ideologických proudů, konzervatismu, liberalismu a socialismu na dílčí směry a tendence zaměřené na sebeprosazování a potírání nesouhlasných názorů (Heywood 2014). Po roce 2000 tyto nové ideologie nabraly na síle a prakticky ovládly politický prostor na Západě. Součástí každé společenské změny je i její kulturní reflexe. Překládaný projekt se tedy bude zaobírat vlivem nových ideologií tak, jak je ve svém díle Political Ideologies (2014) definoval A. Heywood, na současnou španělskou společnost a reflexí tohoto vlivu ve vybraných románech vydaných po roce 2000.