Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Hispanismy v současné češtině
Id projektuSGS02/FF/2021
Hlavní řešitelMgr. Irena Fialová, Ph.D.
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceLexikum současné češtiny je nutně ovlivňováno kontaktem s cizími jazyky. Ačkoli má mezi výpůjčkami v současném českém jazyce nejvýraznější postavení angličtina, nejen v poslední době do češtiny proniká i množství výpůjček ze španělsky mluvícího prostředí. Právě analýza hispanismů užívaných v současné češtině je cílem tohoto navrhovaného jednoletého projektu. Odborně se zaměříme především na zmapování starších i nových hispanismů v aktuálních lexikografických příručkách a korpusech, bude nás zajímat jejich ortografická podoba či případná nejednotnost a budeme sledovat sémantické oblasti, v nichž se výpůjčky ze španělštiny objevují nejčastěji.