Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Optimalizace nástrojů pro podporu participativních a reflexivních přístupů v sociální práci
Id projektuSGS06/FSS-MF/2021
Hlavní řešiteldoc. Mgr. et Mgr. Kateřina Mikulcová, Ph.D.
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
AnotaceSoudobá společnost klade na výkon sociální práce zvýšené nároky. V reakci na vzniklé nároky vznikly v rámci spolupráce FSS OU a ÚVAFM speciální nástroje pro podporu participativních a reflexivních přístupů v sociální práci. Cílem předkládaného projektu je Optimalizace využívání synergie spolupráce technických a netechnických oborů pro tvorbu inovativních nástrojů participativních a reflexivních přístupů v sociální práci pomocí využití transdisciplinární synergie data science a nástrojů fuzzy modelování a sociální práce: Multidimensional Evidence Informed Practice. Cíl projektu bude naplněn skrze: 1. evaluaci existujících nástrojů; 2. tvorbu a pilotní ověření nových nástrojů; 3. podporu transferu nástrojů. Uvedené zajistí udržitelnost a podporu další spolupráce FSS OU a ÚVAFM.