Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Zkušenost s rezistencí vůči vymístění u dlouhodobých obyvatel rezidenčního nájemního bydlení a jejich spojenců
Id projektuSGS04/FSS/2021
Hlavní řešitelMgr. Jakub Černý
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
AnotaceVýzkumný projekt se zaměřuje na málo prozkoumaný multidisciplinární fenomén rezistence v obraně bydlení. Cílem projektu je zmapovat zkušenost s rezistencí vůči rezidenčnímu vymístění u dlouhodobých nájemníků a jejich spojenců v kauze privatizace sídliště Písnice. Ve výzkumu se zaměřujeme na proces stávání se rezistentním aktérem, jeho okolnosti a důsledky pro životní situaci aktérů i vliv na formování širšího sociálního nájemnického hnutí. Vycházíme z rámce kritické sociální práce, která se snaží nahlížet a oslovovat také strukturální příčiny individuálních potíží a kriticky reflektovat problematiku nerovného rozložení moci ve společnosti (Webb a kol. 2019). Jako ústřední koncepty rozvádíme rezidenční vymístění (Desmond, 2015) a rezistenci (Hollander, Einhowen, 2004), zejména pak její kolektivní element, který má praktické implikace pro komunitní sociální práci a komunitní organizování na poli obrany bydlení. Volíme kvalitativní výzkumnou strategii a hloubkové rozhovory s identifikovanými leadery hnutí Moje Písnice. Náš výzkum se zaměřuje cíleně na problematiku rezidenčního vymístění u středotřídních obyvatel s cílem zmapovat krizi bydlení mimo oblast sociálního vyloučení a prozkoumat možnosti spojenectví napříč různými skupinami obyvatel s cílem sociální změny na poli bydlení v ČR.