Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Reflexe zkušeností rodinných příslušníků z výkonu opatrovnictví - implikace pro sociální práci.
Id projektuSGS01/FSS/2021
Hlavní řešitelMgr. Anna Musialová, Ph.D.
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
AnotaceNávrh předloženého výzkumného projektu se zaměřuje na téma reflexe zkušeností rodinných příslušníků s výkonem opatrovnictví. Cílem výzkumu je zjistit, jaké zkušenosti mají rodinní příslušníci s výkonem opatrovnictví (u člena své rodiny/či blízké osoby) na území Moravskoslezského kraje, v jakých oblastech výkonu opatrovnictví identifikují potřebu podpory a jakou roli v jejich podpoře může mít sociální práce. Výzkumného cíle bude dosaženo prostřednictvím realizace terénního výzkumu v období duben-červenec 2021, s využitím kvalitativní výzkumné strategie, kdy bude uskutečněno 32 individuálních rozhovorů a 3 Focus group na území Moravskoslezského kraje. Do výzkumného projektu budou zapojeni 3 studenti NMgr. programu Sociální práce, specializace Sociální práce s rodinou a 2 akademické pracovnice Katedry sociální práce FSS OU.