Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Příprava předmětu KAM/NPMAK Projektový management pro online formu výuky
Id projektuIRP 2021
Hlavní řešitelMgr. Anna Musialová, Ph.D.
Období1/2021 - 11/2021
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
AnotaceCílem předloženého projektu, je připravit předmět KAM/NPMAK Projektový management pro online formu výuky, která bude zahájena na FSS OU od zimního semestru AR 2021/2022. Výstupem projektu bude vytvořený nový e-learningový kurz v Moodlu pro daný předmět, který je zařazen v nově akreditovaném NMgr. studijním programu Sociální práce, specializaci Rozvoj a řízení v sociální práci jako povinně volitelný (B) v 2. ročníku v kombinované formě studia.