Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity 2021 - Základy psychologie a zdravotnické psychologie (UOM/0IZPZ - prezenční forma a UOM/0IFZP - kombinovaná forma)
Id projektuIRP202101
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Mgr. Radka Kozáková, PhD.
Období1/2021 - 11/2021
PoskytovatelMŠMT
Stavukončený
AnotaceCílem projektu je vytvoření e-kurzu pro předmět Základy psychologie a zdravotnické psychologie (UOM/0IZPZ - prezenční forma a UOM/0IFZP - kombinovaná forma) - povinný předmět (A) pro studijní programy Všeobecné ošetřovatelství, Porodní asistence, Pediatrické ošetřovatelství, Zdravotnický záchranář, Nutriční terapeut, Fyzioterapie, Ergoterapie.